logo
logo
Danh mục
Xe tải Hino 300 chở gia cầm gà, vịt, ngan XZU650 1.5 tấn đến 3.5 tấn
XZU650-GIACAM

Xe tải Hino 300 chở gia cầm gà, vịt, ngan XZU650 1.5 tấn đến 3.5 tấn là xe tải hạng nhẹ cao cấp có tải trọng từ 1.5 tấn (1 tấn 5), 1.9 tấn (1 tấn 9), 2 tấn 4 (2.4 tấn), 3 tấn đến 3.5 tấn (3 tấn 5), hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

Liên hệ
Xe tải Hino 300 thùng chở gia súc 1.5 tấn đến 3.5 tấn XZU650
XZU650-GIASUC

Xe tải Hino 300 THÙNG CHỞ GIA SÚC, CHỞ HEO (LỢN), CHỞ TRÂU BÒ XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp có tải trọng từ 1.5 tấn (1 tấn 5), 1.9 tấn (1 tấn 9), 2 tấn 4 (2.4 tấn), 3 tấn đến 3.5 tấn (3 tấn 5), hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín chở Pallet Hino 300 Series XZU650-NEW
XZU650-pallet

Xe tải thùng kín chở pallet Hino Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino thùng lửng 300 Series XZU650-NEW-CARGO
XZU650-CARGO

Xe tải Hino thùng lửng Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ có tải trọng hàng hóa từ 1.5 đến 3.5 tấn (3 tấn 5) cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

671,500,000VND
Nổi Bật
Xe tải Hino thùng kín 300 Series XZU650-NEW-VANS
XZU650-VANS

Xe tải Hino Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

683,500,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng đông lạnh bảo ôn Hino 300 Series XZU650-NEW-Refrigerated
XZU650-NEW-Refri

Xe tải thùng đông lạnh bảo ôn Hino 300 Series XZU650-NEW-Refrigerated là xe tải hạng nhẹ cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng mui bạt Hino 300 Series XZU650-NEW-CANVAS
XZU650-NEW-CANVAS

Xe tải Hino thùng mui bạt Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

681,500,000VND
Nổi Bật
Xe tải cẩu Hino 300 Series XZU650-NEW-CRANE
XZU650-NEW-CRANE

Xe tải cẩu Hino Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp, hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý. Kết hợp với các dòng cẩu tự hành như Unic

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 300 Series XZU650-NEW
XZU650-Satxi

Xe tải Hino Series 300 XZU650-NEW là xe tải hạng nhẹ cao cấp có tải trọng từ 1.5 tấn (1 tấn 5), 1.9 tấn (1 tấn 9), 2 tấn 4 (2.4 tấn), 3 tấn đến 3.5 tấn (3 tấn 5), hiện đại của Hino. Dùng công nghệ EURO 4 linh kiện nhập khẩu và lắp ráp tại Hino Việt Nam. Mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tin cậy hơp lý.

 

631,500,000VND