logo
logo
Danh mục
FC9JNTC - 11T-Thùng kín
HUGBNZYK83
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Rác
C3OG8UV7QK
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Mui Bạt
JSFMGZ1HXD
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Lửng
BFXADM9R83
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Lạnh
1U78KDAHC4
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Cẩu
Y02ZFRDXOS
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Bồn
O3BL6UFH72
Liên hệ
FC9JNTC - 11T-Ben
KSE5M4IJD2
Liên hệ
FC9JNTC - 11T
FV32X7Y1NE
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-thùng kín
VW8O1ECXYP
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Mui Bạt
C1LWSUH9KB
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Lửng
TNAQEVPXHW
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Rác
G89WTN20U3
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Lạnh
PT4JRMA57E
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Cẩu
8KHEIWUD4G
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Bồn
8SO1IVG95P
Liên hệ
FC9JLTC - 11T-Ben
BSAXC408DZ
Liên hệ
FC9JLTC - 11T
SO6N0YQG5B
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Rác
ANDEJZM32U
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Lửng
5S7M9AZB40
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Lạnh
Q0NJI3E7F6
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Cẩu
KLHB2O6RDP
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Bồn
V6X9TNCQ30
Liên hệ
FC9JJTC - 11T-Ben
0Q7DA129HO
Liên hệ
FC9JJTC - 11T
A42XLSYEZD
Liên hệ
FC9JETC - 11T-xe Bồn
O6SGNQEV7P
Liên hệ
FC9JETC - 11T-xe chở Rác
4CP2F1M56J
Liên hệ
FC9JETC - 11T-xe Ben
JG71Z65B4M
Liên hệ
FC9JETC - 11T-thùng Mui Bạt
VZ8AE7PRKW
Liên hệ
FC9JETC - 11T-thùng Lửng
BDVP9YNHI1
Liên hệ
FC9JETC - 11T-Thùng kín
SCM2RLWE34
Liên hệ
FC9JETC - 11T-Cẩu
SH7RU5KXZE
Liên hệ
FC9JETC - 11T
YV87XUKBWG
Liên hệ
Nổi Bật
Xe đông lạnh, bảo ôn Hino Series 500 FC9JNTC-REFRI
FC9JNTC-REFRI

Xe đông lạnh, bảo ôn Hino Series 500 FC9JNTC-REFRI tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng mui bạt Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-CANVAS
FC9JNTC-CANVAS

Xe tải 11 Tấn Hino thùng mui bạt Series 500 FC9JNTC-CANVAS tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

1,006,000,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng tiêu chuẩn Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-CARGO
FC9JNTC-CARGO

Xe tải 11 Tấn Hino thùng lửng tiêu chuẩn Series 500 FC9JNTC-CARGO tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

980,000,000VND
Nổi Bật
Xe cuốn ép rác, chở rác chuyên dụng Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-GARBAGE
FC9JNTC-GARBAGE

Xe cuốn ép rác, chở rác chuyên dụng trong xử lý rác thải và môi trường 11 Tấn Hino Series 500 FC9JNTC-GARBAGEtiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-CRANE
FC9JNTC-CRANE

Xe tải 11 Tấn Hino kết hợp cẩu tự hành chuyên dụng Series 500 FC9JNTC-CRANE tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

1,028,000,000VND
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng dầu, chở nước Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-TANK
FC9JNTC-TANK

Xe tải 11 Tấn Hino bồn chở xăng dầu, xitec chở nước Series 500 FC9JNTC-TANK tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe ben Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-DUMB
FC9JNTC-DUMB

Xe tải ben 11 Tấn Hino Series 500 FC9JNTC-DUMB tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng đông lạnh, bảo ôn Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-REFRI
FC9JNTC-REFRI

Xe tải 11 Tấn Hino thùng đông lạnh, bảo ôn Series 500 FC9JNTC-REFRI tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-VANS
FC9JNTC-VANS

Xe tải 11 Tấn Hino thùng kín Series 500 FC9JNTC-VANS tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

1,011,000,000VND
Nổi Bật
Xe tải Thùng kín tiêu chuẩn Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-VANS
FC9JLTC-VANS

Xe tải 11 tấn Hino thùng kín Series 500 FC9JLTC-VANS tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

980,300,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng mui bạt tiêu chuẩn Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-CANVAS
FC9JLTC-CANVAS

Xe tải 11 tấn Hino thùng mui bạt tiêu chuẩn Series 500 FC9JLTC-CANVAS tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

968,300,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng tiêu chuẩn Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-CARGO
FC9JLTC-CARGO

Xe tải 11 tấn Hino thùng lửng tiêu chuẩn Series 500 FC9JLTC-CARGO tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

 

953,300,000VND
Nổi Bật
Xe môi trường cuốn ép rác, chở rác chuyên dụng Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-GARBAGE
FC9JLTC-GARBAGE

Xe cuốn ép rác, chở rác chuyên dụng môi trường 11 tấn Hino Series 500 FC9JLTC-SATXI tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-CRANE
FC9JLTC-CRANE

Xe tải cẩu tự hành 11 tấn Hino Series 500 FC9JLTC-CRANE tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

998,300,000VND
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng, chở nước Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-TANK
FC9JLTC-TANK

Xe bồn, téc chở xăng dầu, chở nước 11 tấn Hino Series 500 FC9JLTC-TANK tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe ben Hino 11 tấn Series 500 FC9JLTC-DUMB
FC9JLTC-DUMB

Xe ben 11 tấn Hino Series 500 FC9JLTC-DUMB tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino Thùng đông lạnh, bảo ôn 11 tấn Series 500 FC9JLTC-REFRI
FC9JLTC-REFRI

Xe tải Thùng bảo ôn, đông lạnh 11 tấn Hino Series 500 FC9JLTC-REFRI tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,255 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 11 tấn Series 500 FC9JNTC-SATXI
FC9JNTC-SATXI

Xe tải 11 Tấn Hino Series 500 FC9JNTC-SATXI tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ