logo
logo
Danh mục
Xe quét đường hút bụi Hino Series 500 FM8JN7A 10 khối (10m3)
FM8JN7A-HUTBUI-10M3

Xe quét đường hút bụi 10 khối (10m3) Hino Series 500 FM8JN7A có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe CHỮA CHÁY CỨU HỎA 12 KHỐI (12M3) Hino Series 500 FM8JN7A
FM8JN7A-CHUACHAY

Xe CHỮA CHÁY CỨU HỎA 12 KHỐI 12M3 Hino Series 500 FM8JN7A-CHUACHAY có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe CHỮA CHÁY CỨU HỎA 8 KHỐI (8M3) Hino Series 500 FM8JN7A
FM8JN7A-CUUHOA

Xe CHỮA CHÁY CỨU HỎA 8 KHỐI 8M3 Hino Series 500 FM8JN7A có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe tải Hino 500 15 tấn thùng chở gia cầm gà vịt ngan 3 chân FM8JN7A
FM8JN7A

Xe tải thùng chở gia cầm gà vịt ngan 3 chân Hino Series 500 FM8JN7A có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 500 thùng chở gia súc FM8JN7A 3 chân
FM8JN7A

Xe tải thùng chở gia súc Hino Series 500 FM8JN7A 3 chân chuyên chở heo (lợn), trâu bò có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe tải Hino 500 FM thùng chở xe máy có bửng nâng FM8JN7A
FM8JN7A-XEMAY

Xe tải Hino 500 FM thùng chở xe máy FM8JN7A có khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Có khả năng chở được tối đa 50 xe máy. Vận chuyển ở các tuyến đường dài. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe tải thùng kín chở pallet Hino Series 500 FM8JN7A
FM8JN7A-PALLET

Xe tải Hino thùng kín chở pallet Series 500 FM8JN7A có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe môi trường cuốn ép rác Hino Series 500 FM8JN7A-GARBAGE
FM8JN7A-GARBAGE

Xe cuốn ép rác Hino Series 500 FM8JN7A-GARBAGE có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe ben Hino Series 500 FM8JN7A-DUMP
FM8JN7A-DUMP

Xe ben Hino Series 500 FM8JN7A-DUMP có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng Hino Series 500 FM8JN7A-CANVAS
FM8JN7A-CANVAS

Xe tải Hino thùng lửng Series 500 FM8JN7A-CANVAS có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín Hino Series 500 FM8JN7A-VANS
FM8JN7A-VANS

Xe tải Hino thùng kín Series 500 FM8JN7A-VANS có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino Series 500 FM8JN7A-CRANE
FM8JN7A-CRANE

Xe tải Hino cẩu tự hành Series 500 FM8JN7A-CRANE có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng dầu, chở nước Hino Series 500 FM8JN7A-TANK
FM8JN7A-TANK

Xe tải Hino bồn chở xăng dầu, xi téc chở nước Series 500 FM8JN7A-TANK có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe đông lạnh, bảo ôn Hino Series 500 FM8JN7A-REFRI
FM8JN7A-REFRI

Xe tải Hino thùng đông lạnh, bảo ôn Series 500 FM8JN7A-REFRI có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino Series 500 FM8JN7A
FM8JN7A

Xe tải Hino Series 500 FM8JN7A có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ