logo
logo
Điều khoản sử dụng website | Sabaco - Đại lý Hino 3S chính hãng
Tác giảCÔNG TY TNHH Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG SAO BẮC

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng website của Sabaco - Đại lý ủy quyền chính hãng của Hino Motors Việt Nam trước khi tiếp tục sử dụng

Chào mừng Quý khách đến với website của Công ty TNHH Ôtô & Thiết bị chuyên dùng Sao Bắc(gọi tắt là Sabaco)!

Trang Điều khoản sử dụng này được xây dựng nhằm đảm bảo website của Sabaco hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền lợi của Sabaco cũng như của tất cả người dùng khi truy cập và sử dụng website.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản được quy định dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng website. Bất kỳ hình thức truy cập hoặc sử dụng website, Quý khách được xem là đã hiểu rõ và đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong trang Điều khoản sử dụng này.

Quy định chung

Định nghĩa

Trong Điều khoản sử dụng website này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 • "Sabaco" hoặc "Công ty": Đề cập đến Công ty TNHH Ôtô & Thiết bị chuyên dùng Sao Bắc(gọi tắt là Sabaco)

 • "Website": Đề cập đến website của Sabaco, có địa chỉ là https://sabaco.vn/, cùng với tất cả các trang con, ứng dụng và dịch vụ liên quan.

 • "Người dùng" hoặc "Quý khách": Đề cập đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào truy cập hoặc sử dụng website của Sabaco, bao gồm cả người dùng đã đăng ký tài khoản và người dùng chưa đăng ký.

 • “Thông tin cá nhân”: Đề cập đến tất cả thông tin về một cá nhân cụ thể và có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú,... được người dùng cung cấp cho Sabaco thông qua website.

 • "Nội dung": Đề cập đến tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, phần mềm, thiết kế, logo, biểu tượng, và bất kỳ tài liệu nào khác được hiển thị hoặc truyền tải trên website.

Thay đổi điều khoản

Sabaco có quyền thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi nội dung của Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng tải trên website.

Người dùng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội dung Điều khoản sử dụng được cập nhật trên website để nắm rõ những thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng website sau khi các thay đổi có hiệu lực được xem là sự đồng ý của người dùng với các thay đổi đó.

Pháp luật áp dụng

Mọi hoạt động trên website Sabaco, bao gồm việc thiết lập, diễn giải, thực hiện và giải quyết tranh chấp liên quan đến Điều khoản sử dụng này, đều tuân thủ theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Quyền và nghĩa vụ của người dùng

Cam kết của người dùng

Khi truy cập và sử dụng website của Sabaco, người dùng cam kết tuân thủ các quy định sau:

 • Sử dụng website với mục đích hợp pháp, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thuần phong mỹ tục, không sử dụng website cho các hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, hoặc xâm phạm quyền lợi của Sabaco và các bên liên quan.

 • Cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật theo yêu cầu của Sabaco. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và hợp pháp của thông tin đã cung cấp.

 • Không can thiệp, xâm nhập trái phép vào hệ thống website Sabaco dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS), phát tán virus, phần mềm độc hại, đánh cắp dữ liệu,...

 • Không thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của website Sabaco, máy chủ, hệ thống mạng, hoặc dữ liệu của Sabaco và người dùng khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở: can thiệp sửa đổi nội dung website, giả mạo thông tin, phát tán thông tin sai lệch, gây mất uy tín cho Sabaco,...

Giới hạn trách nhiệm của người dùng

 • Người dùng tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin, dịch vụ và nội dung trên website Sabaco.

 • Sabaco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào phát sinh từ việc người dùng sử dụng thông tin, dịch vụ và nội dung trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về tài chính, uy tín, kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào khác.

Sabaco có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập website của bất kỳ người dùng nào vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng này, đồng thời có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Quyền và nghĩa vụ của Sabaco

Cam kết của Sabaco

Sabaco cam kết thực hiện các trách nhiệm sau:

 • Cung cấp thông tin: Nỗ lực cung cấp thông tin trên website một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng và cập nhật. Tuy nhiên, Sabaco không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của thông tin trên website và có thể thay đổi thông tin bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

 • Bảo mật thông tin: Tuân thủ chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người dùng theo quy định tại Chính sách bảo mật được đăng tải trên website. Cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp được người dùng đồng ý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 • Duy trì hoạt động: Nỗ lực duy trì website hoạt động ổn định và liên tục. Tuy nhiên, Sabaco không đảm bảo website sẽ hoạt động liên tục, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi kỹ thuật.

Giới hạn trách nhiệm của Sabaco

 • Sabaco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sinh từ việc sử dụng website hoặc do việc không thể truy cập hoặc sử dụng website, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại về dữ liệu, lợi nhuận, uy tín, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào khác.

 • Sabaco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống, lỗi mạng, lỗi do bên thứ ba cung cấp dịch vụ, hoặc do các yếu tố bất khả kháng khác gây ra.

 • Sabaco có quyền từ chối hoặc chấm dứt quyền truy cập website của bất kỳ người dùng nào vi phạm Điều khoản sử dụng này, mà không cần báo trước và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 • Sở hữu trí tuệ

  Nội dung website

  • Toàn bộ nội dung được hiển thị trên website Sabaco, bao gồm nhưng không giới hạn ở: văn bản, hình ảnh, video, biểu trưng, biểu tượng, thiết kế, phần mềm, cơ sở dữ liệu, và bất kỳ thông tin nào khác, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Sabaco hoặc các bên đã cấp phép cho Sabaco. Nội dung này được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  • Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng, khai thác, trích dẫn, sửa đổi, phát tán, chuyển giao, cấp phép hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ nội dung website Sabaco cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sabaco.

  Thương hiệu

  • "Sabaco" là thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

  • Nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức sử dụng thương hiệu Sabaco dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: sử dụng trong tên miền, tên thương mại, logo, sản phẩm, dịch vụ,... mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sabaco.

  • Mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Sabaco, bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung website và thương hiệu, đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Liên kết đến website khác

  Liên kết

  Website của Sabaco có thể chứa các liên kết đến website khác ("website liên kết") do bên thứ ba sở hữu và vận hành. Các liên kết này được cung cấp cho mục đích thông tin và tiện ích cho người dùng.

  Miễn trừ trách nhiệm

  • Sabaco không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác, chính sách bảo mật, hoạt động, cũng như bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin nào được cung cấp trên website liên kết.

  • Việc người dùng truy cập và sử dụng website liên kết thông qua đường dẫn trên website Sabaco là tự nguyện và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng. Sabaco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc người dùng truy cập và sử dụng website liên kết.

  Việc người dùng truy cập và sử dụng website liên kết thông qua đường dẫn trên website Sabaco là tự nguyện và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng. Sabaco không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc người dùng truy cập và sử dụng website liên kết.

0 / 5 (0Bình chọn)
Bình luận
Gửi bình luận
Bình luận