logo
logo
Danh mục
FL8JW7A - 24T-Lửng
COU4LNSQX3
Liên hệ
FL8JW7A - 24T-Lạnh
0LE2NRTC4Y
Liên hệ
FL8JW7A - 24T-Kín
40ZV1PN23B
Liên hệ
FL8JW7A - 24T-Cẩu
O0UA8WJ5HV
Liên hệ
FL8JW7A - 24T-Bồn
17KLUJR2IG
Liên hệ
FL8JW7A - 24T
Y24W5MTQ13
Liên hệ
FL8JT7A - 24T-Lửng
6G4HLP08YW
Liên hệ
FL8JT7A - 24T-Lạnh
Y3KG19ULRM
Liên hệ
FL8JT7A - 24T-Kín
HQW17OPTC4
Liên hệ
FL8JT7A - 24T-Cẩu
DBQ2IJ6PXW
Liên hệ
FL8JT7A - 24T-Bồn
4TB9D3XVC6
Liên hệ
FL8JT7A - 24T
R9W5CNYZ04
Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín Hino 500 Series FL8JW7A-VANS
FL8JW7A-VANS

Xe tải thùng kín Hino 500 Series FL8JW7A-VANS có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino 500 Series FL8JW7A-CRANE
FL8JW7A-CRANE

Xe tải Hino cẩu tự hành 500 Series FL8JW7A-CRANE có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng dầu, chở nước Hino 500 Series FL8JW7A-TANK
FL8JW7A-TANK

Xe Hino bồn, xi téc chở xăng dầu, chở nước 500 Series FL8JW7A-TANK có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe đông lạnh, bảo ôn Hino 500 Series FL8JW7A-REFRI
FL8JW7A-REFRI

Xe Hino thùng đông lạnh, bảo ôn 500 Series FL8JW7A-REFRI có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng Hino 500 Series FL8JW7A-CARGO
FL8JW7A-CARGO

Xe tải Hino thùng lửng 500 Series FL8JW7A-CARGO có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino Series 500 FL8JT7A-CRANE
FL8JT7A-CRANE

Xe tải Hino cẩu tự hành Series 500 FL8JT7A-CRANE có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng dầu, chở nước Hino Series 500 FL8JT7A-TANK
FL8JT7A-TANK

Xe bồn Hino chở xăng dầu, chở nước Series 500 FL8JT7A-TANK có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng Hino Series 500 FL8JT7A-CARGO
FL8JT7A-CARGO

Xe tải Hino thùng lửng Series 500 FL8JT7A-CARGO có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín Hino Series 500 FL8JT7A-VANS
FL8JT7A-VANS

Xe tải Hino thùng kín Series 500 FL8JT7A-VANS có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe đông lạnh, bảo ôn Hino Series 500 FL8JT7A-REFRI
FL8JT7A-REFRI

Xe đông lạnh, bảo ôn Hino Series 500 FL8JT7A-REFRI có Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 500 Series FL8JW7A
FL8JW7A

Xe tải Hino 500 Series FL8JW7A có khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,365 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino Series 500 FL8JT7A
FL8JT7A

Xe tải Hino Series 500 FL8JT7A có khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG, Tự trọng: 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS – (2.500 vòng/phút), Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ