logo
logo
Danh mục
Nổi Bật
Xe ĐÔNG LẠNH THÙNG BẢO ÔN Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-REFRI
XZU352L-REFRI

Xe ĐÔNG LẠNH THÙNG BẢO ÔN Hino Series 300 XZU352L – 130MDL-REFRI là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe BEN Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-DUMB
XZU352L-DUMB

Xe BEN Hino Series 300 XZU352L – 130MDL-DUMB là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải BỒN, XITEC Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-TANK
XZU352L-TANK

Xe tải Hino Series 300 BỒN, XI TÉC CHỞ XĂNG DẦU, CHỞ NƯỚC XZU352L – 130MDL-TANK là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải CẨU TỰ HÀNH Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-CRANE
XZU352L-CRANE

Xe tải Hino Series 300 CẨU TỰ HÀNH XZU352L – 130MDL-CRANE là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe CUỐN ÉP RÁC Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-GARBAGE
XZU352L-GARBAGE

Xe Hino Series 300 CUỐN ÉP RÁC XZU352L – 130MDL-GARBAGE là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG KÍN Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-VANS
XZU352L-VANS

Xe tải Hino Series 300 THÙNG KÍN XZU352L – 130MDL-VANS là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG LỬNG Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-CARGO
XZU352L-CARGO

Xe tải Hino Series 300 THÙNG LỬNG XZU352L – 130MDL-CARGO là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG MUI BẠT Hino 300 Series XZU352L – 130MDL-CANVAS
XZU352L-CANVAS

Xe tải Hino 300 SERIES THÙNG MUI BẠT XZU352L – 130MDL-CANVAS là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 300 Series XZU352L – 130MDL

Xe tải Hino Series 300 XZU352L – 130MDL là Dòng xe tải nhẹ có tải trọng từ 3.5 tấn (3 tấn 5) đến 5 tấn. Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ