logo
logo
Danh mục
Nổi Bật
Xe tải Hino 300 thùng chở gia cầm gà vịt ngan 4.9 tấn XZU720
XZU720-GIACAM

Xe tải Hino 300 thùng chở gia cầm gà vịt ngan 4.9 tấn XZU720 là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có tải trọng từ 3.5 tấn đến 5 tấn. Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Xe tải Hino 300 thùng chở gia súc 4 tấn 5 (4.5 tấn) XZU720
XZU720-GIASUC

Xe tải thùng chở gia súc Hino 300 Series XZU720 chuyên dùng chở trâu, bò, lợn (heo) là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có tải trọng từ 3.5 tấn đến 5 tấn. Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Xe tải thùng chở xe máy có bửng nâng Hino 300 XZU720
XZU720-XEMAY

Xe tải Hino 300 XZU720 thùng chở xe máy có thể chuyên chở tôi đa 20 xe là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có tải trọng từ 3.5 tấn đến 5 tấn. Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng kín chở pallet Hino 300 Series XZU720
XZU720-pallet

Xe tải Hino thùng kín chở pallet 300 Series XZU720 Satxi là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải thùng mui bạt Hino 300 Series XZU720-CANVAS
XZU720-CANVAS

Xe tải Hino thùng mui bạt 300 Series XZU720-CANVAS là dòng xe tải hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

733,800,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng lửng Hino 300 Series XZU720-CARGO
XZU720-CARGO

Xe tải Hino thùng lửng 300 Series XZU720-CARGO là dòng xe tải hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

722,800,000VND
Nổi Bật
Xe tải thùng kín Hino 300 Series XZU720-VANS
XZU720-VANS

Xe tải Hino thùng kín 300 Series XZU720-VANS là dòng xe tải hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

733,800,000VND
Nổi Bật
Xe môi trường cuốn ép rác Hino 300 Series XZU720-GARBAGE
XZU720-GARBAGE

Xe môi trường cuốn ép rác Hino 300 Series XZU720-GARBAGE là dòng xe tải hạng nhẹ dùng trong chuyên chở rác thải có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino 300 Series XZU720-CRANE
XZU720-CRANE

Xe tải cẩu tự hành Hino 300 Series XZU720-CRANE là dòng xe tải cẩu chuyên dụng hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe bồn, xitec chở xăng dầu, chở nước Hino 300 Series XZU720-TANK
XZU720-TANK

Xe bồn, xitec Hino 300 Series XZU720-TANK là dòng xe tải chuyên dụng chở nước, chở xăng dầu, chở thức ăn chăn nuôi, chở hóa chất hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe ben Hino 300 Series XZU720-DUMB
XZU720-DUMB

Xe ben Hino 300 Series XZU720-DUMB là dòng xe tải thùng ben tự đổ hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe đông lạnh thùng bảo ôn Hino 300 Series XZU720-REFRI
XZU720-REFRI

Xe đông lạnh bảo ôn Hino 300 Series XZU720-REFRI là dòng xe tải chuyên dụng chở hàng bảo quản hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 7.5 Tấn (7 tấn 5) 300 Series XZU720-SATXI
XZU720-SATXI

Xe tải Hino 7.5 Tấn (7 tấn 5) 300 Series XZU720-SATXI là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino 300 Series XZU720
XZU720

Xe tải Hino 300 Series XZU720 Satxi là dòng xe tải không thùng hạng nhẹ có tải trọng từ 3.5 tấn đến 5 tấn. Tổng tải trọng: 7,500 KG, Tự trọng: 2,450 KG, Động cơ N04C-UV Euro 4: 150 PS, 420 N.m, Thùng nhiên liệu: 100L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

680,800,000VND