logo
logo
Danh mục
Nổi Bật
Xe tải THÙNG CHỞ PALLET Hino 300 Series XZU342L – 130HD-CANVAS
XZU342L-130HD-PALLET

Xe tải Hino 300 Series THÙNG CHỞ PALLET XZU342L – 130HD-CANVAS là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG MUI BẠT Hino Series 300 XZU342L – 130HD-CANVAS
XZU342L-130HD-CANVAS

Xe tải Hino Series 300 THÙNG MUI BẠT XZU342L – 130HD-CANVAS là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG LỬNG Hino Series 300 XZU342L – 130HD-CARGO
XZU342L-130HD-CARGO

Xe tải Hino 300 SERIES THÙNG LỬNG XZU342L – 130HD-CARGO là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải THÙNG KÍN Hino Series 300 XZU342L – 130HD-VANS
XZU342L-130HD-VANS

Xe tải Hino THÙNG KÍN Series 300 XZU342L – 130HD-VANS là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe MÔI TRƯỜNG CUỐN ÉP RÁC Hino Series 300 XZU342L – 130HD-GABAGE
XZU342L-130HD-GABAGE

Xe tải Hino Series 300 CUỐN ÉP RÁC XZU342L – 130HD-GABAGE là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải cẩu tự hành Hino Series 300 XZU342L – 130HD-CRANE
XZU342L-130HD-CRANE

Xe tải Hino Series 300 CẨU TỰ HÀNH XZU342L – 130HD-CRANE là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe BỒN, XITEC CHỞ XĂNG DẦU, CHỞ NƯỚC Hino Series 300 XZU342L – 130HD-TANK
XZU342L-130HD-TANK

Xe tải Hino Series 300 CHỞ XĂNG DẦU, CHỞ NƯỚC XZU342L – 130HD-TANK là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe BEN Hino Series 300 XZU342L – 130HD-DUMB
XZU342L-130HD-DUMB

Xe BEN Hino Series 300 XZU342L – 130HD-DUMB là Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ
Nổi Bật
Xe tải Hino Series 300 XZU342L – 130HD
XZU342L-130HD

Xe tải Hino Series 300 XZU342L – 130HD là Dòng xe tải nhẹ tải trọng từ 3.5 tấn, 4 tấn, 4.9 tấn đến 5 tấn Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam.

Liên hệ