logo
logo
Danh mục
Xe quét đường hút bụi Hino Series 500 FM8JN7A 10 khối (10m3)
FM8JN7A-HUTBUI-10M3

Xe quét đường hút bụi 10 khối (10m3) Hino Series 500 FM8JN7A có  khả năng chuyên chở hàng hóa từ 10 tấn, 12 tấn, 14 tấn, 15 tấn đến 16 tấn. Tổng tải trọng: 24,000 (26,000) KG , Tự trọng: 7,175 – 7,350 KG, Động cơ J08E – WD Euro 4: 280 PS, 824 N.m, Thùng nhiên liệu: 200 L, Điều hòa Denso with CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe 8 khối (8m3) quét đường hút bụi Hino Series 500 FG8JT7A
FG8JT7A-HUTBUI-8M3

Xe quét đường hút bụi 8 khối (8m3) Hino Series 500 FG8JT7A có khả năng chở hàng hóa từ 7 tấn, 8.5 tấn, 9 tấn. Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.645 KG, Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m, Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Xe quét đường hút bụi 7 khối (7m3) Hino 500 Series FG8JP7A
FG8JP7A-HUTBUI-7M3

Xe quét đường hút bụi Hino 500 Series FG8JP7A 7 khối (7m3) có khả năng tải hàng hóa từ 7 tấn, 7.5 tấn, 8 tấn đến 9 tấn. Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5.560 KG, Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m, Hộp số MX06: 6 số tiến, 1 số lùi; đồng tốc từ số 2 đến số 6, số 6 vượt tốc, Thùng nhiên liệu: 200L

Liên hệ
Xe quét đường hút bụi Hino Series 500 FG8JJ7A 6 khối (6m3)
FG8JJ7A-HUTBUI

Xe quét đường hút bụi 6 khối (6m3) Hino Series 500 FG8JJ7A chuyên chở hàng hóa từ 7 tấn, 8 tấn đến 9 tấn.Tổng tải trọng: 16.000 KG, Tự trọng: 5,450 – 5,530 KG, Động cơ J08E – WE Euro 4: 260 PS, 794 N.m, Thùng nhiên liệu: 200L, Điều hòa Denso, CD & AM/FM Radio

Liên hệ
Nổi Bật
Xe quét đường hút bụi 3 khối (3m3) Hino Series 500 FC9JNTC
FC9JNTC-HUTBUI

Xe quét đường hút bụi 3m3 (3 khối) Hino Series 500 FC9JNTC tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có tải trọng hàng hóa chuyên chở 5 đến 7 tấn. Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,315 KG, Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio

Liên hệ
Xe quét đường hút bụi Hino Series 500 FC9JETC 4 khối (4m3)
FC9JETC-HUTBUI

Xe quét đường hút bụi Hino Series 500 FC9JETC 4 khối tiêu chuẩn khí thải Euro 4 tải trọng chuyên chở từ 5 tấn, 6 tấn đến 7 tấn có Tổng tải trọng : 11,000 KG , Tự trọng : 3,090 KG. Động cơ J05E – UA Euro 4: 180 PS, 530 N.m, Hộp số LX06S : 6 số tiến & 1 số lùi, Thùng nhiên liệu 200L, Điều hòa Denso, CD & AM / FM Radio.

Liên hệ