Trọng tải cho phép là gì?

Ngày đăng: 11/12/2019 Lượt xem 498

Hỏi:

QCVN 41:2012/BGTVT mục B.6.a quy định: “để báo đường cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển báo 106a “cấm ô tô tải” ....”.

Vậy cụm từ "trọng tải" ở đây được hiểu như thế nào? Là trọng lượng hàng được phép chở hay trọng lượng xe và hàng? Ví dụ ô tô tải có trọng lượng được phép chở 1,2 tấn, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tổng trọng tải) 3.430kg khi gặp đường có đặt biển 106a có được phép đi vào không?

Trả lời:

Tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định như sau:

“Điều khiển xe (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) chở hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe…”.

Theo đó, trọng tải có thể hiểu là khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông được ghi trong trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trường hợp ô tô tải có trọng lượng được phép chở 1,2 tấn, trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tổng trọng tải) 3.430kg khi gặp đường có đặt biển 106a thì vẫn được phép đi vào. Vì tại mục B.6.a QCVN 41:2012/BGTVT quy định: “Để báo đường cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5tấn trở lên trừ các xe được ưu tiên theo qui định, phải đặt biển báo 106a “cấm ô tô tải” ....”.

- Biển P.106a để báo đường cấm các loại xe ôtô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định, phải đặt biển số P.106a "Cấm xe ôtô tải". Biển này có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng.

- Biển P.106b để báo đường cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới ưường bộ) lớn hơn một giá trị nhất định, phải đặt biển số P.106b (trong trường hợp ví dụ trên giá trị này là 2,5 tấn). Biển này có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển.

(Theo Cty Luật Minh Gia và báo Dân Trí)

0902268480