• Palfinger PK 4200 Palfinger PK 4200 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Palfinger PK 4200
  • Palfinger PK 4200 Palfinger PK 4200 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Palfinger PK 4200
  • Palfinger PK 4200 Palfinger PK 4200 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Palfinger PK 4200
  • Palfinger PK 4200 Palfinger PK 4200 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Palfinger PK 4200
  • Palfinger PK 4200 Palfinger PK 4200 Di chuột vào ảnh để xem chi tiết Palfinger PK 4200

Palfinger PK 4200

Giá mới 0₫

Cần cẩu nhỏ đa năng với tối ưu hóa tỷ số công suất trên trọng lượng nhẹ cho xe thương mại.

- Tiếp cận cộng đồng cao với lên đến bốn phần mở rộng thủy lực
- Được tối ưu hóa trọng lượng chết
- Chiều rộng tổng thể nhỏ để sử dụng trong khu vực nội thành phố
- Lưu giữ giá trị cao do lớp phủ KTL

 

Hotline : 090 226 84 80