Hino Sao Bắc là thành viên của Câu lạc bộ đại lý Hino 1,000 xe trên toàn cầu

  Orion Data Convert

  31/03/2016

  0 nhận xét

Năm 2015 Công ty Sao Bắc đã bán hơn 1024 xe Hino, và đã được đại diện Hino Motors Nhật Bản trao bằng chứng nhận “Hino Sao Bắc là thành viên của Câu lạc bộ đại lý Hino 1,000 xe trên toàn cầu”.  

Và thêm vào đó là Hino Sao Bắc đã đạt được danh hiệu "Đại lý bán hàng xuất sắc thứ nhì năm 2015"